Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

5 millioner kroner til moloer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringa fortsetter satsingen på kysten som en transportåre. Vi har et mål om å fjerne store deler av etterslepet på vedlikehold av kaianlegg og moloer innen 12 år. Denne bevilgningen sørger for at nødvendige utbedringer på Ystebøsundet og Lista molo blir gjennomført, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er beregnet et etterslep på vedlikehold av kaianlegg og moloer på om lag en milliard kroner. I Nasjonal transportplan (2018-2029), som ble lagt fram i april, står det at vesentlige deler av dette etterslepet vil bli fjernet i perioden.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 er det foreslått en bevilgning på fem millioner kroner for å fremskynde nødvendige utbedringer på Ystebøsundet molo i Kvitsøy kommune i Rogaland og Lista molo i Farsund kommune i Vest-Agder.