Historisk arkiv

6 millioner kroner til Dalen aktivitetspark i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår 6 millioner kroner til Dalen aktivitetspark i revidert nasjonalbudsjett. – Aktivitetsparken vil legge til rette for spennende aktiviteter for ungdom og et levende lokalmiljø, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Trondheim kommune sitt arbeid med områdeløft på Saupstad-Kolstad med 6 millioner kroner. Økningen er øremerket prosjektet.

– Byene våre vokser og skal være gode steder å vokse opp, å bo og leve i. Enkelte områder har ekstra utfordringer og da kan områdeløft være et viktig bidrag til å skape ny utvikling i lokalmiljøet, sier Sanner. 

Dalen aktivitetspark skal bli en møteplass for ungdom utformet etter deres egne idéer. Trondheim kommune har gjort et grundig forarbeid med å utvikle en plan for området, og de har tatt ungdommen med i prosessen. De har hentet inspirasjon fra Verdensparken i Groruddalen. Ifølge planen skal parken legge til rette for en rekke ulike aktiviteter. Blant annet vil det komme en klatrevegg og et parktouranlegg.

– Dalen aktivitetspark blir en park laget av og for ungdom i nærmiljøet, det gjør det til et ekstra spennende og viktig prosjekt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Husbanken forvalter midlene til områdeløft på Saupstad-Kolstad.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00