Historisk arkiv

Regjeringen oppretter kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å foreslå fem millioner kroner til å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. - Vi må styrke vår evne til å sette dagsorden i Arktis- og havspørsmål og bli flinkere til å belyse sammenhengen mellom nordområdepolitikken og havpolitikken, både nasjonalt og internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen har i vår lagt fram en egen havstrategi, en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken og en ny nordområdestrategi. Norge skal også arrangere den store internasjonale havkonferansen Our Ocean i 2019. Det er behov for at Norge videreutvikler og styrker kunnskapsmiljøer som kan belyse sammenhengen mellom nordområdepolitikken og havpolitikken. Kompetansesenteret skal bidra til dette.

- Bærekraftig forvaltning av havet er vesentlig for utviklingen i Arktis, en region som opplever økende internasjonal oppmerksomhet. Vi må sikre at Norge har verdensledende kompetanse på både bærekraftig havforvaltning og mulighetene for verdiskapning i den blå økonomien. Vi trenger en sterk stemme i vår norske del av Arktis som har kunnskap om disse viktige spørsmålene, sier utenriksminister Brende.

Regjeringen viderefører dermed oppbyggingen av en stor arktisk institusjonsklynge i Tromsø. Byen er i ferd med å bli den arktiske hovedstaden.

- Med det nye senteret kan vi få en viktig premissleverandør for Arktis-relevant havkompetanse og havpolitikk. Det er viktig at dette arbeidet skjer i nord, i Arktis, sier utenriksministeren.

- Jeg møtte initiativtakerne til prosjektet under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø i januar og fikk presentert konseptet. Det er en entusiasme i Tromsø-miljøet for å få dette til. Både statsministeren og jeg er glad for å kunne foreslå fem millioner kroner i revidert budsjett til å realisere senteret, sier utenriksminister Brende.

Det vil nå bli iverksatt en prosess for å konkretisere organisasjonsform og modell for kompetansesenteret.