Historisk arkiv

Ekstra midler til sikringstiltak i skredrammet område i Longyearbyen på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til skredsikringstiltak ved "spisshusene" i Longyearbyen i revidert nasjonalbudsjett 2017.

- Å sikre liv, helse og verdier er grunnleggende. To store snøskred har truffet bebyggelse i Longyearbyen i løpet av to år. Hendelsene medførte tap av to menneskeliv og store skader på bebyggelse. Nå er det behov for tiltak for å øke sikkerheten for bebyggelse. Regjeringen bidrar til at arbeidet kan settes i gang allerede i år, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Regjeringen foreslår videre at 28 millioner kroner bevilges til Statsbygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til grunnundersøkelser og prosjektering av mye boliger i Longyearbyen.

- Det er viktig at innbyggerne i Longyearbyen bor og lever trygt. Regjeringen foreslår derfor å bevilge til sammen 48 millioner kroner til skredsikring og boligbygging på Longyearbyen, sier Søviknes.

I desember 2015 og februar 2017 traff store snøskred bebyggelse i Longyearbyen. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 mill. kroner til bygging av sikringstiltak ved "spisshusene" i Longyearbyen over NVEs budsjett i revidert budsjett 2017. Statens bidrag vil utgjøre 100 prosent av totalkostnadene for tiltakene. Forslaget vil gi økt sikkerhet mot snøskred. Midlene til Statsbygg er tiltenkt grunnundersøkelse og prosjektering i Gruvedalen i Longyearbyen. Målet er å ha boliger innflyttingsklare i 2018. Det er meldt inn behov for opptil 100 boliger til erstatning for boligene som ikke kan benyttes nå.