Prop. 129 S (2016–2017)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget