Prop. 129 S (2016–2017)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

I proposisjonen fremmes det forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2017.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget