Historisk arkiv

Forsterket oppfølging av de som har vært ledige lenge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil gi forsterket oppfølging til arbeidssøkere som har gått arbeidsledig lenge. I tillegg foreslår regjeringen 500 ekstra tiltaksplasser i måneden for å motvirke langtidsledighet.

– Ledigheten går ned og er lavere enn på samme tid i fjor. De fleste er arbeidssøkere i relativt kort tid, men vi ser også at det er noen flere som går arbeidsledige lenge. Regjeringen setter inn et krafttak for langtidsledige og styrker mulighetene deres til å komme i jobb igjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Totalt er den nye satsingen mot langtidsledighet i revidert nasjonalbudsjett på 57,1 millioner kroner. 

– Å gå ledig lenge er alvorlig for den enkelte og for samfunnet. Vi må unngå at langtidsledige ender på utsiden av arbeidslivet selv etter at arbeidsmarkedet er blitt bedre. Da trengs det målrettede tiltak, sier statsråden.

Forsterker

Arbeidsledige som har meldt seg til NAV har hele tiden mulighet til oppfølging. Samtidig kommer flere i jobb når dagpengeperioden nærmer seg slutten. For å understøtte denne effekten, vil regjeringen forsterke oppfølgingen av arbeidssøkere som fortsatt står uten jobb når det gjenstår ca. seks måneder av dagpengeperioden. Personellressursene i Arbeids- og velferdsetaten styrkes med 18,6 millioner kroner til oppfølgingen.

Jobbmatch

Den intensiverte oppfølgingen kan for eksempel være hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, veiledning i flyttestøtte, informasjon om inntektssikring og andre tiltak med sikte på overgang til arbeid.

500 flere tiltaksplasser

Arbeidsmarkedstiltak vil fortsatt kunne være et av flere aktuelle virkemidler for å gi overgang til arbeid. Regjeringen foreslår å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser i gjennomsnitt i 2. halvår 2017. Plassene vil gi opplæring og utdanning og skal kvalifisere ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, og bidra til at færre havner i risikogruppen for lang ledighet.

Styrkingen betyr en økning i bevilgningen med 35 millioner kroner. I tillegg økes personellressursene i Arbeids- og velferdsetaten med 3,5 millioner kroner.

Fakta

  • I 2016 var det om lag 11. 800 personer som hadde gått ut hele dagpengeperioden mot om lag 11.000 personer i 2015.
  • I 2012 hadde 23 prosent av de arbeidsledige vært ledig i mer enn seks måneder.
  • I 2016 var tallet steget til 26 prosent.
  • Langtidsledigheten har økt mest i fylkene som har vært hardest rammet av oljenedturen.