St.prp. nr. 37 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget