Revidert nasjonalbudsjett 2007

Finansminister Kristin Halvorsen la frem Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2007 tirsdag 15. mai.
 

Dokumenter:


St.meld. nr. 2 (2006-2007): Revidert nasjonalbudsjett 2007 

St.prp. nr. 69 (2006-2007): Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Ot.prp. nr. 61 (2006-2007): Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Pressemeldinger fra departementene

Svar på budsjettspørsmål fra Stortinget

Nett-TV:

 

Finansminister Kristin Halvorsen har pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett
(kl. 10.30).

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete orienterer om saker på Samferdselsdepartementet sitt område
(kl. 12.00).