St.prp. nr. 69 (2006-2007)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget