Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget