St.meld. nr. 2 (2006-2007)

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget