St.meld. nr. 2 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no