Revidert nasjonalbudsjett 2002

Det reviderte budsjettet for 2002 ble vedtatt i Stortinget 21. juni.