St.meld. nr. 2 (2001-2002)

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no