St.prp. nr. 63 (2001-2002)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget