St.prp. nr. 63 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget