Ot.prp. nr. 75 (2001-2002)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget