Revidert nasjonalbudsjett 2023

11. mai 2023 kl. 10.45 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Mennesker

Revidert budsjett fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Hoveddokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Melding til Stortinget

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023

Proposisjon

Regjeringen Støres forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Proposisjon

Regjeringa Støre sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane m.m..