Prop. 118 S (2022–2023)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget