Revidert nasjonalbudsjett 2023: Dokumenter og pressemeldinger

11. mai la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger

Pressemeldinger

Justis- og beredskapsdepartementets pressetelefon: 97 55 37 45

Pressemeldinger:

Kultur- og likestillingsdepartementets pressetelefon: 90 23 10 93

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40

Pressemeldinger:

Utenriksdepartementets pressetelefon: 23 95 00 02