Revidert nasjonalbudsjett

Oppstart av nye farvannsprosjekter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I Revidert nasjonalbudsjett orienterer regjeringen om at farvannsutbedringene innseiling Mo i Rana og utdyping Mortingbåen starter opp i 2023.

– Det er viktig at vi har fremdrift i viktige infrastrukturtiltak langs kysten, både for å utvikle næringsvirksomhet og for å ivareta hensynet til sjøtransporten og sjøsikkerheten. Vi må derfor evne å være fleksible og igangsette nye prosjekter når det blir rom for det, slik at ikke utbyggingsressurser blir stående uvirksomme. Jeg er glad for at vi nå kommer i gang med to viktige og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

På grunn av forsinkelser i enkelte av Kystverkets prosjekter, blant annet innseiling Borg, er det rom for å starte andre farvannsprosjekter inneværende år. Kystverket vil derfor igangsette utdypingsprosjektet Mortingbåen i Kinn kommune i Vestland og prosjektet innseiling Mo i Rana i Nordland i 2023.

– Det er selvsagt uheldig med de forsinkelsene som har oppstått i enkelte av Kystverkets prosjekter. Dette henger i stor grad sammen med at det har tatt lengre tid enn forutsatt å få tillatelse til løsninger for håndtering av mudder og forurensede masser, sier Skjæran.  

Prosjektet innseiling Mo i Rana er viktig for hele Helgelandsregionen. Rana kommune er en av de største industrikommunene i Nord-Norge, og store industrietableringer i Mo i Rana stiller høyere krav til havnefasiliteter og farleden. Prosjektet vil bedre fremkommelighet og regularitet ved ferdsel inn og ut av havna.

Sammen med det planlagte prosjektet Innseiling Florø vil utdypingsprosjektet Mortingbåen bedre fremkommeligheten og sikkerheten i hovedleden vest for Florø.

Faktaboks:

Innseiling Mo i Rana

Tiltaket som Kystverket planlegger for innseilingen til Mo i Rana havn går ut på å utdype områdene foran Toraneskaia til -8 og -11 meter. Utdypingen innebærer mudring av omtrent 70 000 m3 løsmasser, hvorav ca. halvparten er vurdert som forurensede masser. Tiltaket inkluderer også etablering av fem nye sjømerker og nedlegging av ett. Prosjektet har en anslått kostnad på om lag 200 mill. kroner, og vil ferdigstilles i 2026.

Utdyping Mortingbåen

Kystverket skal utdype Mortingbåen, som ligger i hovedleden vest for Florø, og fire mindre grunner til -14,3 meter. Området ved Mortingbåen er preget av flere grunne områder og et komplisert trafikkbilde med kryssende trafikk. Prosjektet har en anslått kostnad på 105 mill. kroner og vil ferdigstilles tidlig i 2024.