Revidert nasjonalbudsjett

Styrker Én vei inn til virkemiddelapparatet

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med Én vei inn med 15 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett. Én vei inn er en digital inngang til det næringsrettede virkemiddelapparatet som skal hjelpe bedrifter med å finne riktig hjelp raskere.

– Vi har et fantastisk verktøy i virkemiddelapparatet vårt. Samtidig vet vi at det for mange oppleves som komplisert å begi seg inn i. Nå øker vi hastigheten på utviklingen av løsningen for å gi bedriftene en vei inn til virkemiddelapparatet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Målet er å få et system som tilpasser seg brukerens behov, heller enn at brukeren må tilpasse seg systemet. Da kan bedriftene kan bruke mer tid og energi på det de kan best.

– Jeg ønsker at virkemiddelapparatet kan fungere litt som de digitale samtalerobotene, der utgangspunktet skal være «hva kan jeg hjelpe deg med?». Man kan stille et spørsmål, og få svar – uten å trenge å vite så mye om det omfattende systemet som ligger bak svaret, sier Vestre

Virkemiddelapparatet 2.0

Én vei inn er en del av en større satsing for å gjøre virkemiddelapparatet smidigere og mer tilpasset næringslivets behov på vei mot nullutslippssamfunnet. Virkemiddelapparatet 2.0 skal være enklere og være mer tilpasset brukerne. Målet er at bedriftene møter et helhetlig og koordinert virkemiddelapparat.

– En styrking av Én vei inn følger opp ambisjonene fra «Virkemiddelapparatet 2.0». Systemet må tilpasse seg brukerens behov, heller enn at brukeren må tilpasse seg systemet, sier næringsministeren.

Ny pilot

Innovasjon Norge har siden 2022 jobbet med en pilot for et nytt verktøy for å bedre brukervennligheten på tvers av de statlige og regionale virkemiddelaktørene. Dette arbeidet foreslår regjeringen å styrke i revidert nasjonalt budsjett. Målsettingen er å utvide løsningen slik at flere aktører på sikt kan delta og bedriftene kan finne frem raskere. Arbeidet tester blant annet ut løsninger som bruker kunstig intelligens for å henvise bedrifter raskere.

Løsningen har i pilotperioden vært utviklet og testet for Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Siva, Eksportfinansiering Norge og Vestland og Agder fylkeskommuner. Det er en ambisjon å utvide løsningen til å også inkludere flere aktører.

Regjeringen har en ambisjon om at det skal være én vei inn til helhetlige brukerreise på tvers av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Arbeidet med den digitale inngangen Én vei inn vil være et skritt på veien mot å realisere denne ambisjonen. Med forslaget fra regjeringen vil arbeidet med løsningen kunne styrkes og utvikles raskere.