Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår mer penger til en byvekstavtale for Tromsø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Regjeringen vil øke det statlige bidraget til 1,6 milliarder kroner. Regjeringen vil nå ta opp igjen forhandlingene om en byvekstavtale med Tromsø som vil sikre en fremtidsrettet og miljøvennlig by.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av 92,4 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk til Tromsø. Det er i tillegg satt av 35 mill. kr til en byvekstavtale i Tromsø dersom forhandlingene fører frem.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2023 å sette av ytterligere 33 millioner kroner til en byvekstavtale. Det er dermed satt av om lag 160 millioner kroner til Tromsø i 2023. Dette er tenkt videreført i avtaleperioden.

– Vi prioriterer attraktive og miljøvennlige byer med god framkommelighet. Byvekstavtaler er et viktig virkemiddel, og en slik avtale ønsker også Tromsø. Forhandlingene har tidligere blitt brutt, men med dette forslaget håper vi forhandlingene kan komme i gang igjen, sier Nygård.

Da forhandlingene om en byvekstavtale for Tromsø startet opp i mars 2022, var statens økonomiske rammer for forhandlinger 1,27 milliarder kroner. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett innebærer at statens bidrag samlet vil kunne bli på om lag 1,6 milliarder kroner i avtaleperioden på 10 år.

Tromsø er den første av de fem mellomstore byene som har fått tilbud om å forhandle om en byvekstavtale. Målet med avtalene er nullvekst for persontransport med bil. Byvekstavtaler skal bidra til bedre livskvalitet og bedre framkommelighet i byene, og avtalene skal også bidra til å oppfylle Norges klimamål.