Merverdiavgift for elektroniske aviser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag sendt på høring et forslag som lemper på kravet til innhold av tekst og stillbilder for at en avis kan omsettes uten merverdiavgift.

– Merverdiavgiften bør ikke begrense avisenes bruk av lyd og levende bilder. Vi er opptatt av mediemangfold og vi må ha et regelverk som bidrar til bredde i tilbudet. Vi ønsker at lokalaviser i hele Norge som satser på mer bruk av lyd og levende bilder, fortsatt skal være avgiftsfrie aviser, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I Statsbudsjettet 2023 ble merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester avviklet. Det innebar at TV-kanalpakker og strømmetjenester ikke lenger kan selges med redusert merverdiavgift. Avviklingen av fritaket begrenser også hvor mye video- og lydinnhold en avis kan ha for at den kan omsettes avgiftsfritt. Ved behandlingen av budsjettet ba Stortinget regjeringen om å «vurdere tiltak for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd gjennom mva-endringer». Forslaget følger opp anmodningsvedtaket fra Stortinget.

– Vi fjernet fritaket for elektroniske nyhetstjenester fordi det ble brukt til å redusere avgiftsbelastningen ved salg av TV-underholdning. Det er likevel viktig for regjeringen at avisene kan ta i bruk moderne teknologi uten at det gir økt avgiftsbelastning. Dette forslaget legger til rette for det, sier finansministeren.