Revidert nasjonalbudsjett

Midler til prosjektering av nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Regjeringen foreslår å økte bevilgningen til forprosjektering av nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen med 20 millioner kroner.

– Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er viktige etater for å utvikle og forvalte de marine næringene, og trenger gode og fremtidsrettede lokaler. Regjeringen foreslår nå en økning i bevilgning  for å dekke kostnader til forprosjekteringen i 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I statsbudsjettet for 2023 var det satt av 20 millioner kroner til å gjennomføre en konseptvalgutredning for å vurdere hvordan Havforskningsinstituttets bygningsmessige behov skulle ivaretas. Regjeringen foreslår nå å omdisponere disse midlene til forprosjektering av samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nytt bygg på Dokken i Bergen.