Revidert nasjonalbudsjett

Kraftig politiprioritering i revidert nasjonalt budsjett

Norge er i en krevende tid og regjeringens viktigste oppgave er å sikre tryggheten i hele landet. Regjeringen foreslår derfor å øke politiets budsjett med ytterligere 400 millioner kroner, og 155 millioner kroner til ekstraordinær pris- og lønnsjustering i 2023. Det er en av de største prioriteringene til politiet i et revidert nasjonalt budsjett i nyere tid.

– For å sikre tryggheten til folk må vi sørge for at politiet kan være til stede i hele Norge. Politiet har vært i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det viktig og riktig å prioritere over en halv milliard kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Regjeringen vil gi politiet 400 millioner kroner for å bidra til gode polititjenester og lokal tilstedeværelse. I tillegg får politiet 155 millioner kroner for å kompensere for høyere priser.

Politiet har, i likhet med andre virksomheter, opplevd at den uventede sterke prisveksten har vært utfordrende i 2023.

– Regjeringen har aldri vært i tvil om at vi var nødt til å legge penger på bordet for å ha god politiberedskap i hele Norge. Vi har lyttet til innspillene som har kommet fra politiet, og nå kommer det penger slik vi har sagt at det ville gjøre, sier Mehl. 

Regjeringen fortsetter med dette budsjettforslaget arbeidet med å styrke det lokale politiet. Noe av det første denne regjeringen gjorde da de tiltrådte var å styrke politiets budsjett for 2022 med 200 millioner kroner. Dette ble videreført i 2023. 

– Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering åpner vi i år ni nye polititjenestesteder og legger fram en ny plan for lokalpolitiet. Fra før har vi blant annet kjøpt inn over 370 nye politibiler og sørget for at det nå er dronepiloter i alle politidistriktene, sier justis- og beredskapsministeren. 

Russlands krigføring får også konsekvenser for revidert nasjonalt budsjett og politiets jobb med å registrere ukrainske fordrevne. 

– Vi skal stille opp for Ukraina og ukrainere skal tas godt imot når de søker beskyttelse. Vi foreslår derfor å styrke politiet med 45 millioner kroner for å håndtere økte ankomster av ukrainere til Norge. Vi ser også at vi må bruke 160 millioner kroner mer til ulike kostnader som blant annet forpleining, tolketjenester og transport siden det kommer flere ukrainere, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.