Statsbudsjettet 2023: Dokumenter og pressemeldinger

6. oktober 2022 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2023.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets kontakter: