Regjeringens klimastatus- og plan

Regjeringen Støre legger fram klimastatus og plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Planen dekker rapportering etter klimaloven og oppsummerer regjeringens klimapolitikk. Dette er et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk.

Les dokumentet