Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Klima- og miljødepartementet Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Regjeringas klimastatus og -plan

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget