Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023
Utgiftskapitler: 1800, 1810, 1820 og 1850 Inntektskapitler: 4800, 4810, 4820, 5582, 5680

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2021

Særskilt vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget