Heimevernet styrkes med mer trening, kompetanse og flere soldater

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen prioriterer Heimevernet og fortsetter i 2023-budsjettet en systematisk styrking og oppbemanning av Heimevernet. Det er viktig at Forsvaret er til stede og synlig i hele landet. I forslaget til forsvarsbudsjett sikrer regjeringen flere HV-soldater, mer øving og økt kompetanse.

Heimevernet på høstøvelse
Heimevernet på høstøvelse. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Dette gjenspeiler vår ambisjon om å trappe opp innsatsen for å videreutvikle Heimevernet. Vi ønsker et større heimevern med høyere aktivitet, og disse forslagene til bevilgninger er en begynnelse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Vi vil øke antallet soldater i Heimevernet med 500 – fra 37 000 til 37 500 i områdestrukturen. Dette er en forsiktig, men realistisk start på vår plan, og den er i tråd med militærfaglige råd. Vi vil også at en større del av områdestrukturen skal øve hvert år. Nå øver 70 prosent av styrken hvert år, men vi vil øke dette til 80 prosent hvert år. Disse to tiltakene er budsjettert til om lag 94 millioner kroner. Vi vil også styrke Heimevernet med 15 millioner kroner til kurs- og kompetansehevende tiltak, sier forsvarsministeren.

Bedrer forholdene for reservister

Det norske forsvaret består i dag av mange reservister, hvor de fleste er i Heimevernet. Regjeringen vil innføre en ny godtgjøringsmodell for reservister basert på inntektskompensasjon. Det innebærer blant annet at reservister kan få dekket tapt arbeidsinntekt som følge av gjennomføringen av tjenesten, med inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Det betyr at tjenestepliktig personell godtgjøres etter samme prinsipper uavhengig av hvilken beredskapsetat de representerer. 

– Regjeringen ønsker å bedre forholdene for reservistene våre nettopp fordi plikten samfunnet pålegger ikke skal bli en urimelig belastning for den enkelte, men også fordi et velfungerende reservistkonsept fordrer motiverte tjenestepliktige, sier forsvarsministeren.