Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet Utgiftskapittel: 61, 400–491 Inntektskapittel: 3400–3490

Les dokumentet

Rettebrev

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget