Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5570, 5607, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2529 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2022–2023) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2023 Grønt hefte

Digitale vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget