Statsbudsjettet 2023

Vil ha mer kunnskap for å øke heltidsandelen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår en heltidspott med søkbare midler til gjennomføring av forsøksprosjekter for økt bruk av heltid og redusert bruk av deltid. Hele faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

For å styrke retten til heltid og styrke deltidsansattes fortrinnsrett, har regjeringen foreslått lovendringer. I tillegg er det behov for mer kunnskap som kan bidra til å redusere bruken av deltid og øke heltidsandelen.

– Heltid er viktig både for de enkelte arbeidstakerne og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, for at vi skal kunne utnytte arbeidskraftpotensialet best mulig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Nå foreslår regjeringen en treårig satsing med søkbare midler til gjennomføring av forsøksprosjekter for redusert bruk av deltid og økt bruk av heltid. Dette vil gi økt kunnskap, blant annet basert på konkrete forsøk som virksomhetene selv ønsker, og som partene har tro på at vil virke.

Tildelingen av midlene skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet, og ordningen vil administreres av NAV. Satsingen innebærer også videre forskning for å få økt kunnskap og læring.

– For å redusere andelen som jobber deltid må vi ha mer kunnskap om hva som faktisk virker, sier Mjøs Persen.