Statsbudsjettet 2023

Regjeringen styrker redningstjenesten med midler til nødnetterminaler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen viderefører tildelingen av 10,2 millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. Beløpet skal dekke årlige drifts- og abonnementskostander for 2000 nye nødnetterminaler.

– Den frivillige redningstjenesten er helt nødvendig for å redde liv over hele landet. Drift av flere nye nødnetterminaler er viktig for at en helt sentral del av redningstjenesten skal kunne bidra effektivt i søk- og redningsaksjoner, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (Sp).

I en krisesituasjon vil de frivillige også kunne bistå myndighetene ved for eksempel strømutfall, brist i infrastruktur og ved støtte til lokalbefolkningen. I en slik situasjon vil Nødnett være viktig som kommunikasjonsverktøy i arbeidet og i kommunikasjon med blant andre politiet.