Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapitler: 1300–1370 Inntektskapitler: 4300–4354, 5619 og 5672

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget