Statsbudsjettet 2023

Mer rettferdig støtte til enslige forsørgere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår en betydelig økning i støtten til enslige forsørgere ved å erstatte særfradraget med økt utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd foreslås økt med 964 kroner per måned. Det sikrer også at enslige forsørgere bosatt i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark får støtte på lik linje med enslige forsørgere ellers i landet.

– Ved å øke utvidet barnetrygd sikrer vi at enslige forsørgere mottar lik støtte, uavhengig av inntektsnivå og geografisk bosted. Det gjør støtten mer rettferdig. Alle enslige forsørgere kommer minst like godt ut som i 2022, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I dag får enslige forsørgere støtte både gjennom et fradrag i skattesystemet og gjennom utvidet barnetrygd fra Nav. Regjeringen foreslår å erstatte særfradraget for enslige forsørgere med en økning i satsen for utvidet barnetrygd fra 1 054 kroner til 2 016 kroner per måned. Denne forenklingen samler støtten under ett regelverk og ett forvaltningsorgan (Nav).

Utvidet barnetrygd gis uavhengig av inntektsnivå og er lik for alle enslige forsørgere. Støtten som gis gjennom særfradraget, er derimot forbeholdt enslige forsørgere med inntekter over et visst nivå. I 2020 hadde om lag 7 800 enslige forsørgere for lav inntekt til å få fullt særfradrag. Enslige forsørgere med for lav inntekt til å utnytte særfradraget fullt ut, får et inntektsløft på inntil 11 500 kroner på helårsbasis. I 2023 er inntektsøkningen maksimalt 9 600 kroner fordi omleggingen av administrative grunner først skjer fra 1. mars 2023.

Verdien av fradraget er i dag lavere for enslige forsørgere som bor i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Årsaken er at skattesatsen i alminnelig inntekt er lavere (18,5 prosent mot ordinær sats på 22 prosent). Gjennom omleggingen får enslige forsørgere bosatt i Nord-Troms og Finnmark, og som har fullt særfradrag i dag, 1 800 kroner mer i støtte på helårsbasis (1 500 kroner i 2023).

Med regjeringens forslag kommer alle enslige forsørgere minst like godt ut som i 2022.