Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3841, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget