Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget