Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget