Prop. 1 LS (2022–2023)

For budsjettåret 2023 — Skatter, avgifter og toll 2023

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget