Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023
Utgiftskapitler: 600–672, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3605–3672, 5470, 5571, 5701–5705

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget