Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget