Bedrer bo- og arbeidsforhold for ansatte og vernepliktige

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Folkene i Forsvaret skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen i Forsvaret, noe denne regjeringen varslet i Stortingsmelding 10 tidligere i år, og som regjeringen startet med å ta tak i, i 2022-budsjettet.

Illustrasjonsbilde, norske soldater.
Illustrasjonsbilde, norske soldater. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

- Vi foreslår i 2023 å øremerke 100 millioner kroner til å bedre bo- og arbeidsforholdene for personellet. Vi har sett at de ekstra midlene som denne regjeringen bevilget på forsvarsbudsjettet i 2022 allerede har hatt stor effekt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Forsvarsbygg planlegger tiltakene i tett samhandling med respektive forsvarsgrener, de tillitsvalgte og vernetjenesten i Forsvaret. Tiltakenes innretning og omfanget bygger på erfaringer av allerede igangsatte prosjekter i Indre Troms for leirene Bardufoss og Setermoen.

- Vi vil fortsette å utbedre kaserner og kvarter i nord samt andre steder i landet. Felles for tiltakene er at de er rettet direkte mot både vernepliktige og ansatte, sier forsvarsministeren.