Et sterkt forsvarsbudsjett som prioriterer Nord-Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,2 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2023. I tillegg planlegger regjeringen materiellinvesteringer for om lag 3,8 milliarder kroner. Midlene benyttes til investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen leir, herunder anskaffelser av boliger og forlegninger, materiellrelatert EBA og skyte- og øvingsfelt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Illustrasjonsbilde vintersoldater.
Illustrasjonsbilde vintersoldater. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen i henhold til plan for etablering av kampluftvern og nye artilleriskyts i 2023. Oppbyggingen av Porsanger bataljon med støtteelementer ved Garnisonen i Porsanger fortsetter der avdelingene inngår som del av Finnmark landforsvar.

– Regjeringen foreslår å styrke Hæren med totalt 64 årsverk i 2023. Personelløkningen skal prioriteres til Finnmark landforsvar og Brigade Nord. Regjeringen øremerker også midler til å bedre kaserner blant annet på Høybuktmoen, Porsanger og Bardufoss. Oppbemanningen i Brigade Nord fordeler seg mellom Troms og Rena. Regjeringen foreslår å styrke Sjøforsvaret med totalt 37 årsverk i 2023. En andel av personelløkningen skal prioriteres til Ramsund orlogsstasjon, sier forsvarsministeren.

Stortinget har besluttet å igangsette en utvikling av Akkasæter i Blåtind skytefelt, og med dette understøtte utvikling av, og tilrettelegge for, alliert trening og øving. Dette prosjektet planlegger Forsvarsbygg å ferdigstille i 2023. På Bardufoss bygges det også lagerhall for å dekke behovet for tilfredsstillende lagring av militært utstyr og materiell for allierte flyavdelinger, og en hall for midlertidig garasjering av allierte fly og helikopter.

Regjeringen har også foreslått midler til tilpasning til nye ubåter og vedlikeholdsmudring av hovedkaien i Ramsund, og det er foreslått midler til investeringer for å styrke Hærens avdelinger i nord med blant annet kampluftvern, bærbart luftvern, kampvogner, lastevogner, ingeniørmateriell og brolegger-/ingeniørpanservogner.