Statsbudsjettet 2023

Styrket grunnbemanning ved Hovedredningssentralen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø ved å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2023.

– Regjeringen vil trygge landet i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser i våre nærområder. Norge har et stort ansvar for søk- og redningsoperasjoner til lands og til havs. Derfor styrker vi Hovedredningssentralen med 14 millioner kroner i årets budsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Antall redningsaksjoner har hatt en jevn stigning de siste årene og tempoet i redningsaksjoner har økt. Vi ser mer komplekse redningsaksjoner og sammensatte scenarier. Stadig flere blir reddet, men arbeidsbelastningen til de ansatte ved Hovedredningssentralen er stor. Regjeringen vil derfor styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø, sier Mehl.

En styrking av grunnbemanningen på Sola og i Bodø vil sørge for at Hovedredningssentralen er godt rustet til å:

  • håndtere flere redningsaksjoner
  • møte risiko knyttet til klimaendringer
  • møte utfordringene med økt trafikk i nordområdene

– Et budsjett som bidrar til å holde egen befolkning trygg er en av de viktigste oppgavene for regjeringen, sier justis- og beredskapsministeren.

En styrking av grunnbemanningen vil også styrke samvirket i den norske redningstjenesten. Hovedredningssentralen vil få bedre kapasitet som styrker samarbeidet mellom redningsaktører, og til å samle og dele erfaringer fra hendelser og øvelser.