Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Les dokumentet

Rettebrev:

Følg proposisjonen på Stortinget