Statsbudsjettet 2023

Regjeringen fortsetter styrkingen av sivil beredskap og samfunnssikkerhet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å videreføre opprustingen av flere sentrale områder innen beredskap og samfunnssikkerhet.

– Russlands angrep på Ukraina har på dramatisk vis skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon, som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 418 millioner kroner til en videre opprusting av den sivile beredskapen i Norge. Forslaget sikrer en videreføring av mange av tiltakene fra regjeringens første tiltakspakke i møte med krigen i Ukraina i 2022, som blant annet har styrket Sivilforsvaret, PST, politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke bedret seg de siste månedene. Konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina er varige. Krigen kan bli langvarig. Derfor vil vi prioritere sivil beredskap og nasjonal sikkerhet høyt i budsjettet, forklarer Enger Mehl.

– Et budsjett som bidrar til å holde egen befolkning trygg, både for dagens trusler og de som kan komme. Det er en av de viktigste oppgavene for regjeringen, sier Mehl.

Regjeringens budsjettforslag innebærer blant annet en styrking av følgende områder:

  • Digital sikkerhet gjennom blant annet bedre håndtering av hendelser og til videre utvikling av Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)
  • Økt operativ evne i Sivilforsvaret
  • Etablering av mobilbasert befolkningsvarsling basert på Cell Broadcast-teknologien
  • Styrking av Sivil klareringsmyndighet sin behandlingskapasitet
  • Styrking av politiet og PST
  • Økt evne til å avdekke sammensatte trusler og fremmede staters aktivitet i Norge, spesielt i Nord-Norge
  • Utvikling av analyse- og sikkerhetssystemer og innkjøp av operativt utstyr i PST
  • De frivillige organisasjonene i redningstjenesten får økt tilskudd til å dekke økte årlige abonnementskostander for nye nødnetterminaler