(Korrigert utgave per 30.03.2023)

Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Les dokumentet

Opprinnelig utgave og rettebrev

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget