Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Les dokumentet

Rettebrev

Følg meldingen videre på www.stortinget.no