Statsbudsjettet 2023

Vil ha bedre polititjenester i hele landet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil styrke politiet der folk bor. Derfor foreslår regjeringen å prioritere 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. I tillegg foreslår regjeringen 27 millioner kroner til å videreføre 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen og 11 millioner kroner til påtalemyndigheten i politiet.

– Regjeringen ønsker at det lokale politiet skal styrkes i hele landet for å bidra til å sikre tilstedeværelse, bedre forebygging, beredskap og for raskere respons ved alvorlige hendelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Midlene skal gå til bedre lokale polititjenester og beredskap, mer tilgjengelig politi for folk i hele landet og nye tjenestesteder.

– Det er viktig for regjeringen å snu nedbyggingen av lokalt politi som vi så under Solberg-regjeringen. Vi styrket raskt politiet med 200 millioner kroner da vi tiltrådte i fjor. Nå foreslår vi 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. Det kan bety flere politiansatte, nye tjenestesteder eller andre tiltak som det lokale politiet kommer frem til i samråd med kommunen, forklarer Enger Mehl.

Regjeringen foreslår å videreføre de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen, som ble opprettet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2022.

– For å sikre et godt og velfungerende lokalt politi i hele landet, må vi ha nok utdannet politi. Vi setter av penger til å videreføre de 100 nye studieplassene på Politihøgskolen. Det er en god investering i fremtidens politi, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen vil også styrke påtalemyndigheten i politiet med 11 millioner kroner og ha et eget kapittel for påtalemyndigheten i statsbudsjettet.

– Belastningen på påtalejuristene har vært for stor over lang tid. For å sørge for at straffesaker både blir etterforsket og retteført, foreslår vi å styrke og synliggjøre påtalemyndigheten i politiet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I tillegg kommer 214 millioner kroner til politiet og PST for å styrke beredskap og nasjonal sikkerhet i lys av krigen i Ukraina.