Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Kunnskapsdepartementet Utgiftskapittel: 200–289 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Rettebrev:

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget