Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023
Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget