Statsbudsjettet 2023

Regjeringen fortsetter gjenoppbyggingen av kriminalomsorgen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen er anstrengt. Dette kan kun løses med en budsjettøkning. Regjeringen foreslår derfor å styrke kriminalomsorgen med 45 millioner kroner, som skal gå til bemanning og forebygging av isolasjon.

– For å redusere bruken av isolasjon i fengslene trenger vi flere ansatte. Regjeringen foreslår derfor å styrke bemanningen med 45 millioner kroner. Flere faste stillinger vil føre til bedre oppfølging av innsatte, mindre bråk og bedre arbeidsmiljø for ansatte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Deler av midlene skal gå til aktiviseringsteam. De gir et tilbud til innsatte som av ulike grunner ikke følger de vanlige aktivitetene knyttet til arbeid og utdanning. Dette gjelder blant annet personer med psykiske lidelser som isolerer seg.

Statsbudsjettet for 2023 er stramt, flere gode prosjekter må settes på vent og flere etater ønsker høyere budsjett.

– Kriminalomsorgen var i en krevende situasjon da regjeringen tiltrådte for ett år siden, og det var viktig for meg å prioritere fengslene fra starten av. Vi styrker nå kriminalomsorgens årlige budsjett med om lag 150 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, når vi tar med satsningene fra i fjor, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I gamle fengsler kan selve bygningen forsterke bruken av isolasjon. Tiden er inne for en modernisering av Oslo fengsel. I budsjettet har regjeringen satt av 75 millioner kroner til flere plasser på Ullersmo fengsel, mens prosessen med å bygge nytt fengsel for Oslo fortsetter.